• Kas ir preses relīze

    • Comments Off on Kas ir preses relīze
    • PR pamati
    13 March 2011

    Preses relīze ir informācija masu medijiem par būtiskiem uzņēmuma vai organizācijas jaunumiem, viedokli par notiekošo savā jomā un valstī, par plānotu notikumu, kas var pārvērsties ziņā. Būtiski jaunumi ir: jaunas un reālas biznesa idejas, principiāli jauni pakalpojumi vai preces, ražošanas u.c. iekārtas, investīcijas, finanšu rezultāti, attīstības ieceres, tirgus iekarošanas sasniegumi un plāni, vadošu darbinieku rotācija, pētījumi u.c. Preses relīze tradicionāli tiek izsūtīta plašam saņēmēju lokam, taču uzņēmumi un organizācijas sadarbībā ar medijiem praktizē arī individuālu (ekskluzīvu) komunikāciju.

    read more »